Làm Chủ Cuộc Chơi Tài Chính - 7 Bước Đơn Giản Đạt Tự Do Tài Chính pdf

Làm Chủ Cuộc Chơi Tài Chính - 7 Bước Đơn Giản Đạt Tự Do Tài Chính pdf

Đây là quyển sách giúp bạn nắm vững những nguyên tắt về phân bổ phân bổ tài sản. Từ đó, Giúp bạn luôn trong trạng thái “thừa tiền” thông qua việc ứng dụng những gì đã học để áp dụng thành công vào thị trường Tài chính.


 Tham khảo sách giấy (tiếng Việt) tại đây.

Tham gia group Chia Sẻ Cơ Hội Đầu Tư tại đây.

Ngoài ra, đây là quyển sách đỉnh cao về đầu tư mà bạn nhất định phải sở hữu nếu muốn nhanh chóng thành công trong lĩnh vực đầu tư giá trị:

https://fast.accesstrade.com.vn/deep_link/4528338020261710556?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Flot-xac-de-tro-thanh-nha-dau-tu-gia-tri-the-education-of-a-value-investor-p8128223.html

 

Nhận xét