Tải ebook 59 Tình Huống Giao Tiếp Tiếp Anh Thông Dụng pdf

Quyển sách bao gồm 59 tình huống thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh dành cho những ai thích đi du lịch, chuẩn bị du học hay định cư nước ngoài.P/S: Nếu bạn muốn có một quyển sách có đầy đủ Phát Âm (phiên âm quốc tế), Ngữ Điệu và Nối Âm cũng như có CD kèm theo thì bạn nên tham khảo quyển sách này.

Quyển sách bao gồm 113 bài đàm thoại thuộc 22 chủ đề giao tiếp thông dụng dành cho du lịch, du học hoặc định cư nước ngoài. Ngoài ra, quyển sách có chú thích ngôn ngữ, mức độ trang trọng, mẫu câu và audio chuẩn giọng Mỹ kèm theo. Click ngay để tham khảo quyển sách tuyệt vời này.

P/S: Bấm like và share để ủng hộ ad nhé!

Nhận xét