Bộ video luyện phát âm và ngữ điệu tiếng Anh

Bộ Video Quý Hiếm Thực hành phát âm và ngữ điệu trong tiếng Anh giọng Mỹ.

LÀM CÁCH NÀO để Phát Âm Từ và Tạo Ngữ Điệu Cho Câu Tiếng Anh

Bộ video hướng dẫn cách phát âm các phụ âm và nguyên âm. Đồng thời, tài liệu còn hướng dẫn cách để nói một câu có ngữ điệu một cách chuẩn và tự nhiên.


Tải ngay bộ video kinh điển:Ngoài ra, bạn có thể tham dự lớp học Miễn Phí GIỎI TIẾNG ANH SAU 3 THÁNG tại đây.

http://pro.emas.edu.vn/

Nhận xét