50 bài luận mẫu của đại học Harvard - pdf

50 bài luận mẫu của đại học Harvard - pdf

Nếu bạn đang chuẩn bị thi IELTS hoặc chuẩn bị làm bài luận để xin học bổng du học thì đây là tài liệu thích hợp dành cho bạn.Tài liệu bao gồm 50 bài luận mẫu và phân tích sau mỗi bài. Bạn hãy tải ngay theo link bên dưới nhé.

Chúc bạn thành công!Nhận xét