500+ mẫu câu giao tiếp tiếng anh thông dụng pdf và mp3

500+ MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG PDF MP3Ebook này ra đời nhằm giúp bạn học được những Mẫu Câu (không phải
từng chữ riêng lẻ) tiếng Anh thông dụng mà bạn có thể sử dụng trong
nhiều tình huống khác nhau. Những mẫu câu được chọn lọc trong quyển
sách này là những mẫu câu điển hình được sử dụng bởi chính những người
bản xứ.

Thỉnh thoảng, tôi có một vài chú thích nhỏ về nghĩa của các mẫu câu cũng
như khi nào thì chúng được sử dụng; đồng thời, một vài mẫu câu còn được
chỉ ra là nên dùng trong ngữ cảnh trang trọng (“formal”) hay thân mật
(“informal”).

Bạn có thể thực hành nghe và phát âm các mẫu câu bằng cách sử dụng các
file MP3 kèm theo được đánh dấu theo số trang.


P/S: Nếu bạn muốn có một quyển sách có đầy đủ Phát Âm (phiên âm quốc tế), Ngữ Điệu và Nối Âm cũng như có CD kèm theo thì bạn nên tham khảo quyển sách này.

http://22cd.emas.edu.vn/

Quyển sách bao gồm 113 bài đàm thoại thuộc 22 chủ đề giao tiếp thông dụng dành cho du lịch, du học hoặc định cư nước ngoài. Ngoài ra, quyển sách có chú thích ngôn ngữ, mức độ trang trọng, mẫu câu và audio chuẩn giọng Mỹ kèm theo. Click ngay để tham khảo quyển sách tuyệt vời này.

Nhận xét