Cách sử dụng tất cả các giới từ từ A-Z – The Ins and Outs of Preposition chm


Cách sử dụng tất cả các giới từ từ A-Z – The Ins and Outs of Preposition chm


Giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu. 

Trong quá trình học và sử dụng tiếng Anh, giới từ là một trong những vấn đề gây khó khăn cho người học. Để giải đáp các câu hỏi "Tại sao lại dùng giới từ này? Khi nào dùng giới từ kia…? Ad gửi tặng bạn tài liệu giảng giải tất tần tật về giới từ từ A-Z một cách rất chi tiết.

Bạn có thể tải tài liệu tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B11fprq7zlNmYkI3SzR5VlpQRkU

Nhận xét