Tải ngay tài liệu Đàm Thoại Tiếng Anh Hàng Ngày kèm audio

Giáo trình bao gồm những tình huống đàm thoại hằng ngày phổ biến, từ formal (trang trọng) đến informal (thân mật). Đặc biệt, giáo trình có audio kèm theo giúp bạn có thể luyện cả kỹ năng nghe và nói.


TẶNG BẠN
Giáo Trình Tuyệt Đỉnh
ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH HÀNG NGÀY
Interesting Image
Lưu ý: bạn vui lòng điền đầy đủ tất cả các trường, đặc biệt nhiều người hay bỏ sót trường 'Xưng hô'.

Nhận xét