Tải sách Tư Duy Tài Chính Của Tầng Lớp Thượng Lưu

Tải sách Tư Duy Tài Chính Của Tầng Lớp Thượng Lưu - pdf


QUYỂN SÁCH GIÚP BẠN:
  • hiểu rõ khác biệt trong cách tư duy của người giàu và người nghèo.
  • xác định chính xác nguyên nhân tại sao bạn chưa giàu.
  • giúp bạn từng bước thoát khỏi cách tư duy cũ và thay đổi vận mệnh tài chính của mình.


https://iqyn8aeg.pages.infusionsoft.net/
 
Tham gia nhóm KÍN Facebook  CHIA SẺ CƠ HỘI ĐẦU TƯ của chúng tôi:
https://www.facebook.com/groups/1496892757032048


Ngoài ra, đây là quyển sách đỉnh cao về đầu tư mà bạn nhất định phải sở hữu nếu muốn nhanh chóng thành công trong lĩnh vực đầu tư giá trị:
https://fast.accesstrade.com.vn/deep_link/4528338020261710556?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Flot-xac-de-tro-thanh-nha-dau-tu-gia-tri-the-education-of-a-value-investor-p8128223.html

Nhận xét