Tải ebook hướng dẫn chi tiết viết email bằng tiếng Anh

Tải ebook hướng dẫn chi tiết viết email bằng tiếng Anh


Đây là quyển sách hay nhất mà ad từng biết về viết email trong công việc bằng tiếng Anh. 
Quyển sách bao gồm:
1. Hướng dẫn quy trình chi tiết từng bước một để viết một email trong công việc (Business Letter)
2. Những lưu ý và lỗi thường mắc phải (được sắp xếp theo thứ tự Alphabet.) khi viết email,
3. Check-list và nhiều email mẫu cho những tình huống thường gặp: email xin việc, email phàn này, báo cáo...

https://drive.google.com/open?id=1r6F5uaPLJsnctVjtS5iClHMfiNBOPVe1

TẶNG VÉ TRỊ GIÁ 500.000Đ THAM DỰ MIỄN PHÍ CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN GIỌNG MỸ

http://pro.chuanhoatienganh.edu.vn/

Nhận xét