Tải ngay ebook thành ngữ tiếng Anh thông dụng trong tiếng Anh pdf

Tải ngay ebook thành ngữ tiếng Anh thông dụng trong tiếng Anh pdf


Thành ngữ (Idiom) rất phổ biến trong tiếng Anh, được dùng nhiều trong cả văn nói và văn viết.

Trong tiếng Việt, bạn càng biết nhiều thành ngữ tiếng Việt thì chứng tỏ bạn càng am hiểu ngôn ngữ tiếng Việt. Cũng như vậy đối với tiếng Anh, bạn càng hiểu rõ các idioms thì bạn càng giỏi tiếng Anh trong mắt người bản xứ!

https://drive.google.com/open?id=0B11fprq7zlNmdnpNcjVVVGdxYVk

Nhận xét